Algemene ledenvergadering

Convocatie don. 12 mei 19:30 uur

Algemene ledenvergadering

 

Het bestuur nodigt voor deze vergadering uit:
Alle leden van de rugby en cricket/JdB zusterverenigingen.
Alle leden die op 1.7.2015 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt zijn stemgerechtigd conform de statuten van Sparta Rugby.

 1. Opening

 2. Notulen vorige ALV

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 4. Bestuurszaken

 5. St.v.zkn. commissies

 6. Financieel verslag penningmeester

 7. Rapportage Kascommissie. Decharge Penningmeester

 8. Seizoen 2015/2016

 9. W.v.t.t.k.

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

De diverse stukken zullen op 12 mei 2016 ter inzage liggen in het clubhuis vanaf 19.00 uur

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

sparta rugby logo

De trainingen

Turven
4 t/m 6 jr. > do. 18.00 - 19.00 uur
Benjamins, mini's
7 t/m 10 jr. > di. en do. 18.30 - 19.30 uur
Colts, Junioren, Cubs
12 t/m 18 > di. en do. 18:45 tot 20:00 
Senioren
di. en do. > 20.00 - 21.30
Dames
do. > 19.00 - 20.00 uur