Algemene ledenvergadering

Convocatie don. 12 mei 19:30 uur

Algemene ledenvergadering

 

Het bestuur nodigt voor deze vergadering uit:
Alle leden van de rugby en cricket/JdB zusterverenigingen.
Alle leden die op 1.7.2015 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt zijn stemgerechtigd conform de statuten van Sparta Rugby.

 1. Opening

 2. Notulen vorige ALV

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 4. Bestuurszaken

 5. St.v.zkn. commissies

 6. Financieel verslag penningmeester

 7. Rapportage Kascommissie. Decharge Penningmeester

 8. Seizoen 2015/2016

 9. W.v.t.t.k.

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

De diverse stukken zullen op 12 mei 2016 ter inzage liggen in het clubhuis vanaf 19.00 uur

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

sparta rugby logo

Traningsdagen: dinsdag - donderdag
Colts u18: 18:45 tot 19:45
Junioren u16: 18:45 tot 19:45
Cubs u14: 18: 45 tot 19:45
Mini u 12 : 18: 45 tot 19:45
Benjamins u10: 18:45 tot 19: 45
Turven u8: van 18:00 tot 18:45

Graag eerst contact opnemen als je wilt mee trainen info@rugbyclubsparta.nl